Thống kê

Hôm nay: 5556

Hôm qua: 12798
Đang xem : 198
Đang xem toàn hệ thống: 554

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Lịch thi và danh sách sinh viên môn anh văn 1, 2 thi ngày 09, 17-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn vật lý A2, B2 thi ngày 14, 17, 19-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn anh văn chuyên ngành 2 thi ngày 12-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn vi sinh vật kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường đại cương thi ngày 11, 17-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn y học cơ sở 1, tổ chức và quản lý y tế thi ngày 11, 13-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn điều dưỡng cơ bản thi ngày 11-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên dược lý, bệnh học nội khoa, quản lý và tổ chức y tế, giải phẫu sinh lý thi ngày 10, 13, 15, 18-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn vi sinh 3 thi ngày 09-07-07-2015

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn giáo dục pháp luật và vật lý A1 thi ngày 11-07-2015

Lịch thi môn vật lý đại cương A2, A3 thi ngày 14, 17, 18-07-2015

Lịch thi dành cho sinh viên đăng ký môn giáo dục pháp luật, vật lý A1 thi ngày 11-07-2015

Lịch thi kết thúc môn khởi tạo doanh nghiệp, luật sở hữu trí tuệ thi ngày 22, 25-07-06-2015

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn toán A2, A3; kỹ năng giao tiếp; xác suất thống kê thi ngày 07, 08, 09-07-2015

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn giao tiếp cộng đồng thi ngày 18, 24-07-2015

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn vật lý A2, B2 thi ngày 14, 17-07-2015

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn giáo dục pháp luật thi ngày 03-07-2015

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Lịch thi kết thúc môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin thi ngày 14, 16-07-2015

Thông báo hoãn thi

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCS VN thi ngày 05-07-2014

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin thi ngày 30-06-2015

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCS VN thi ngày 05-07-2014

Lịch thi môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 22,30-06, 03-07-2014

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị hệ đại học, cao đẳng, liên thông, VHVL thi ngày 30-05-2015

Lịch thi, danh sách sinh viên HL-TL và bản điểm giữa kỳ môn Giáo dục chính trị thi ngày 01-06-2015

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn