Thống kê

Hôm nay: 5211

Hôm qua: 9769
Đang xem : 219
Đang xem toàn hệ thống: 1288

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Lịch thi và danh sách sinh viên môn thiết kế web, kỹ thuật lập trình, lập trình web, lập trình giao diện thi ngày 27, 28-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn báo cáo thực tập tốt nghiệp thi ngày 29-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn sức khỏe tre em thi ngày 31-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn chuyên đề kiến trúc cơ sở thi ngày 31-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn chuyên đề kiến trúc văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; cơ học công trình, chiếu sáng thông gió trong kiến trúc thi ngày 22, 27, 29-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn thực hành sinh học và di truyền thi ngày 18, 21-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn y học cổ truyền, nghề nghiệp và đạo đức người điều dưỡng thi ngày 18, 20-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn anh văn 2 thi ngày 17-08-2015

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Bảng điểm sinh viên đăng ký học lại môn toán A2, A3 thi ngày 18-08-2015

Thời khóa biểu môn tư tưởng HCM, giao tiếp cộng đồng, pháp luật đại cương, xác suất thống kê, toán A2 ngày 27, 28, 27-08 & 04, 13-09-2015

Lịch thi nhanh môn tư tưởng HCM, giao tiếp cộng đồng, pháp luật đại cương, xác suất thống kê, toán A2 ngày 27, 28, 27-08 & 04, 13-09-2015

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn tin học đại cương thi ngày 25-08-2015

Bảng điểm môn Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam thi ngày 05-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn toán A2, A3 thi ngày 18-08-2015

Lịch thi dành sinh viên đăng ký HL-TL môn tin học đại cương thi ngày 25-08-2015

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn tin học đại cương thi ngày 28-07-2015

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Danh sách HL-TL môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin ngày 13, 20-09-2015

Lịch thi môn tốt nghiệp lý luận chính trị ngày 26, 27-09-2015

Lịch ôn môn tốt nghiệp lý luận chính trị ngày 19, 20-09-2015

Lịch thi môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin ngày 13, 20-09-2015

Danh sách môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin thi ngày 14, 16-07-2015

Lịch thi kết thúc môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin thi ngày 14, 16-07-2015

Thông báo hoãn thi

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCS VN thi ngày 05-07-2014

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn