Thống kê

Hôm nay: 1069

Hôm qua: 2947
Đang xem : 40
Đang xem toàn hệ thống: 268

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Thông báo về việc bố trí lịch học phòng máy 3D

Danh sách lớp hệ trung cấp chuyên nghiệp đợt 3 khóa 2014

Thông báo về việc đón tiếp học sinh trung cấp chuyên nghiệp đợt 3 năm học 2014

Danh sách lớp hệ Đại Học khóa 2014 cập nhật ngày 17-11-14

Danh sách lớp chính thức hệ Đại Học, Cao Đẳng khóa 2014

Thay đổi địa điểm học môn Hoá học của hệ ĐH-CĐ khóa 2014

 MÔN HOÁ HỌC  Hệ Đại học- cao đẳng khoá 2014 HỌC TẠI HỘI TRƯỜNG LẦU 1 ĐẦM SEN 1 SẼ ĐƯỢC CHUYỂN SANG HỌC TẠI PHÒNG SA305 VÀO SÁNG THỨ 2 HÀNG TUẦN BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 10/11/2014.

Thay đổi địa điểm học môn Kỹ Năng Giao Giếp của hệ TCNN

   MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA HỆ TCCN HỌC TẠI HỘI TRƯỜNG ĐẦM SEN 2 SẼ ĐƯỢC CHUYỂN SANG HỌC TẠI HỘI TRƯỜNG LẦU 5 ĐẦM SEN 1 VÀO CHIỀU THỨ 4 HÀNG TUẦN BẮT ĐẦU TỪ TUẦN SAU 29/10/2014.

Thông báo về việc thống nhất cách đánh giá kết quả học tập của các hệ cao đăng và đại học

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn toán A2 thi ngày 29-01-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn hóa đại cương thi ngày 26-01-2015

Lịch thi kết thúc môn và dành cho sinh viên đăng ký HL-TL môn hóa đại cương thi ngày 26-01-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn giao tiếp cộng đồng thi ngày 23-01-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn kỹ năng giao tiếp thi ngày 22-01-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn pháp luật đại cương thi ngày 21-01-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn mỹ học đại cương thi ngày 20-01-2015

Lịch thi kết thúc môn và dành cho sinh viên đăng ký HL-TL môn toán A2 thi ngày 29-01-2015

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Danh sách điểm giữa kỳ của sinh viên học lại môn tư tưởng HCM

Lịch thi kết thúc môn và dành cho sinh viên đăng ký HL-TL môn tư tưởng HCM thi ngày 09, 10, 15-03-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 18-01-2015

Thay đổi lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị ngày 11, 18-01-2015

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin thi ngày 26-12-2014

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối Cách Mạng Của ĐCS Việt Nam thi ngày 25-12-2014

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 23-12-2014

Lịch thi môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin, Tư Tưởng HCM, Đường Lối CM Của ĐCSVN thi ngày 23, 25, 26-12-2014

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn