Thống kê

Hôm nay: 1497

Hôm qua: 1237
Đang xem : 52
Đang xem toàn hệ thống: 247

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Lịch thi và danh sách sinh viên cấu tạo kiến trúc 1 thi ngày 14-01-2016

Lịch thi và danh sách sinh viên thi tâm lý học- đạo đức y học ngày 10-01-2016

Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc ( Phòng Quản Lý Đào Tạo chuyển về Hoàng Việt)

Lịch thi và danh sách sinh viên môn thuế, anh văn chuyên ngành 3, kế toán danh nghiệp thương mại sản xuất thi ngày 21, 22-12-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn lý thuyết thực vật thi ngày 20-12-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn hình học họa hình thi ngày 16-12-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn marketing quốc tế, đầu tư quốc tế, quản trị học thi ngày 14, 15-12-2015

Danh sách và lịch thi môn giải phẫu bệnh 1, mô phôi, sinh lý thi ngày 13, 17, 20-12-2015

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Lịch thi môn toán C1, pháp luật đại cương, sác xuất thống kê y học, toán B1, luật kinh tế, giáo dục pháp luật, toán A1 thi ngày 23,24,25,26-02-2016

Lịch thi môn xác suất thống kê thi ngày 25-02-2016

Lịch thi môn toán C1 thi ngày 24-02-2016

Lịch thi môn toán A1 thi ngày 23-02-2016

Danh sách sinh viên môn những NLCB của CN Mác-Lênin, vật lý B1 thi ngày 22-01-2016

Lịch thi môn pháp luật đại cương, sác xuất thống kê, luật sở hữ trí tuệ thi ngày 28-02-2016

Lịch thi môn pháp luật đại cương thi ngày 23, 24, 25, 27-02-2016

Lịch thi môn cơ sở văn hóa Việt Nam thi ngày 23-02-2016

Còn tiếp >>

Thời Khóa Biểu Các Khoa

Thời khóa biểu dự kiến Hệ Trung Cấp Hệ 2 Năm khóa 2015-2016

Thời khóa biểu dự kiến Khoa Khoa Học Xã Hội Ngành Quan Hệ Quốc Tế HKII năm 2015-2016

Thời khóa biểu dự kiến Khoa Công Nghệ Thông Tin HKII năm 2015-2016

Thời khóa biểu dự kiến Khoa Du Lịch HKII năm 2015-2016

Thời Khóa Biểu Dự Kiến Khoa Tiếng Nước Ngoài Ngành Ngôn Ngữ Anh Và Các Ngành Học Tiếng Anh Tăng Cường Năm 2015-2016

Thời khóa biểu dự kiến Khoa Kiến Trúc HKII năm 2015-2016

Thời khóa biểu dự kiến Khoa Điện Tử HKII năm 2015-2016

Thời khóa biểu dự kiến Khoa Giáo Dục Thể Chất HKII năm 2015-2016

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Câu hỏi ôn môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Lịch thi môn những NLCB của CN Mác-Lênin thi ngày 26-02-2016

Lịch thi môn giáo dục chính trị thi ngày 26-02-2016

Lịch thi môn những NLCB của CN Mác-Lênin thi ngày 24, 25-02-2016

Danh sách sinh viên môn những NLCB của CN Mác-Lênin thi ngày 24-01-2016

Danh sách sinh viên môn những NLCB của CN Mác-Lênin thi ngày 23-01-2016

Lịch thi môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác-lênin thi ngày 23, 24, 25, 26, 27-02-2016

Danh sách sinh viên môn tốt nghiệp chính trị thi ngày 22-01-2016

Lịch ôn và thi môn tốt nghiệp chính trị ôn ngày 17-01-2016 thi ngày 22-01-2016

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn