Thống kê

Hôm nay: 8326

Hôm qua: 10418
Đang xem : 181
Đang xem toàn hệ thống: 640

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Lịch thi và danh sách sinh viên môn TH hóa sinh 4 thi ngày 09-09-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn ký sinh 1, 4 và phương pháp nghiên cứu khoa học thi ngày 10, 15, 17, 20-09-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn hóa sinh 1, sinh lý, bệnh học thi ngày 11, 14, 16-09-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn thiết kế web, kỹ thuật lập trình, lập trình web, lập trình giao diện thi ngày 27, 28-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn báo cáo thực tập tốt nghiệp thi ngày 29-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn sức khỏe tre em thi ngày 31-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn chuyên đề kiến trúc cơ sở thi ngày 31-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn chuyên đề kiến trúc văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; cơ học công trình, chiếu sáng thông gió trong kiến trúc thi ngày 22, 27, 29-08-2015

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Bảng điểm sinh viên đăng ký học lại môn toán A2, A3 thi ngày 18-08-2015

Thời khóa biểu môn tư tưởng HCM, giao tiếp cộng đồng, pháp luật đại cương, xác suất thống kê, toán A2 ngày 27, 28, 27-08 & 04, 13-09-2015

Lịch thi nhanh môn tư tưởng HCM, giao tiếp cộng đồng, pháp luật đại cương, xác suất thống kê, toán A2 ngày 27, 28, 27-08 & 04, 13-09-2015

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn tin học đại cương thi ngày 25-08-2015

Bảng điểm môn Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam thi ngày 05-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn toán A2, A3 thi ngày 18-08-2015

Lịch thi dành sinh viên đăng ký HL-TL môn tin học đại cương thi ngày 25-08-2015

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn tin học đại cương thi ngày 28-07-2015

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Danh sách HL-TL môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin ngày 13, 20-09-2015

Lịch thi môn tốt nghiệp lý luận chính trị ngày 26, 27-09-2015

Lịch ôn môn tốt nghiệp lý luận chính trị ngày 19, 20-09-2015

Lịch thi môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin ngày 13, 20-09-2015

Danh sách môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin thi ngày 14, 16-07-2015

Lịch thi kết thúc môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin thi ngày 14, 16-07-2015

Thông báo hoãn thi

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCS VN thi ngày 05-07-2014

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn