Thống kê

Hôm nay: 1588

Hôm qua: 2574
Đang xem : 291
Đang xem toàn hệ thống: 533

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Lịch thi và danh sách môn sinh học và di truyền ngày 13, 17, 24-05-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn sinh lý- sinh lý bệnh và miễn dịch ngày 10-05-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên khoa kỹ thuật công trình ngày 06, 08, 09, 11, 13, 15-05-2015

 Môn kết cấu nhà cao tầng, tổ chức thi công, dự toán công trình dân dụng, trắc địa, an toàn lao động, cơ kết cấu 1, quản lý dự án dân dụng, ứng dụng tin học trong dự án xây dụng, ứng dụng tin học trong thiết kế cầu và đường, kết cấu BTCT2.

Lịch thi và danh sách sinh viên thi môn nghe 1, nói 1, đọc 1, viết 1, nghiệp vụ housekecping, tin học ứng dụng, tiếng anh tổng quát 1 ngày 04, 05, 06, 27, 28, 29-05-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên thi môn anh văn 1, anh văn 2 ngày 04, 05-05-2015

Danh sách sinh viên thi môn vệ sinh phòng bệnh ngày 27-04-2015

Danh sách sinh viên thi môn ký sinh trùng 2, giải phẫu 1 ngày 26-04-2015

Danh sách sinh viên thi môn bệnh học ngoại khoa ngày 25-04-2015

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Lịch thi kết thúc môn và dành cho sinh viên đăng ký HL-TL, danh sách TH-HL môn lịch sử Việt Nam cận hiện đại thi ngày 07-05-2015

Lịch thi và danh sách môn lịch sử Việt Nam cận hiện đại thi ngày 07-05-2015

Danh sách thi môn Toán B, Toán B2, Toán C2, Vật Lý A2, Pháp Luật Đại Cương, Xác Suất Thống kê, Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Luật Kinh Tế, Giáo Dục Pháp Luật thi ngày 20-04-2015

Lịch thi môn Toán B, Toán B2, Toán C2, Vật Lý A2, Pháp Luật Đại Cương, Xác Suất Thống kê, Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Luật Kinh Tế, Giáo Dục Pháp Luật thi ngày 20-04-2015

Lịch dành cho sinh viên HL-TL môn Tin Học Đại Cương thi ngày 21-04-2015

Lịch thi kết thúc môn thực hành sinh học và di truyền, danh sách sinh viên thi ngày 26, 27, 29, 30-03-2015

Lịch thi kết thúc môn lịch sử Viêt Nam cận hiện đại thi ngày 08-04-2015

Lịch thi môn Toán A1, Toán C1 và Cơ Sở Văn Hóa Viêt Nam thi ngày 30-03-2015

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin thi ngày 19-04-2015

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 19-04-2015

Lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị ngày 10, 17-05-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam thi ngày 12-04-2015

Lịch thi kết thúc môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam thi ngày 18-04-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Đường Lối CM Của ĐCS Việt Nam thi ngày 22-03-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tư tưởng HCM thi ngày 15-03-2015

Lịch thi và điểm giữa kỳ môn Tư Tưởng HCM thi ngày 29-03-2015

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn