Thống kê

Hôm nay: 3851

Hôm qua: 3708
Đang xem : 273
Đang xem toàn hệ thống: 1051

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Lịch thi và danh sách sinh viên môn TH ký sinh trùng, TH ký sinh trùng 2, TH ký sinh trùng 4 thi ngày 23, 25-05-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn sinh hóa TDTT, giải phẫu TDTT, anh văn chuyên ngành 2 thi ngày 20, 21, 27-05-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn y học cổ truyền, bệnh học truyền nhiễm- xã hội thi ngày 22, 23-05-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn thực hành dược lý, thực hành giải phẫu thi ngày 20, 21-05-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên khoa Điện Tử thi ngày 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21-05-2015

 Môn hàm phức và toán tử Laplace, thí nghiệm kỹ thuật điện- điện tử, vẽ kỹ thuật, kỹ thuật chế tạo máy 1, nhập môn kỹ thuật, kỹ thuật lập trình C, kỹ thuật thủy lực-khí nén.

Lịch thi và danh sách sinh viên môn Toán A2 thi ngày 22-05-2015

Danh sách sinh viên thi môn thí nghiệp kỹ thuật điện- điện tử 1 ngày 15-05-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn lý thuyết thống kê kinh tế thi ngày 25-05-2015

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TLvà danh sách cấm thi môn Luật Sở Hữu Trí Tuệ thi ngày 26-05-2015

Lịch thi kết thúc môn và dành cho sinh viên đăng ký HL-TL, danh sách TH-HL môn lịch sử Việt Nam cận hiện đại thi ngày 07-05-2015

Lịch thi và danh sách môn lịch sử Việt Nam cận hiện đại thi ngày 07-05-2015

Danh sách thi môn Toán B, Toán B2, Toán C2, Vật Lý A2, Pháp Luật Đại Cương, Xác Suất Thống kê, Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Luật Kinh Tế, Giáo Dục Pháp Luật thi ngày 20-04-2015

Lịch thi môn Toán B, Toán B2, Toán C2, Vật Lý A2, Pháp Luật Đại Cương, Xác Suất Thống kê, Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Luật Kinh Tế, Giáo Dục Pháp Luật thi ngày 20-04-2015

Lịch dành cho sinh viên HL-TL môn Tin Học Đại Cương thi ngày 21-04-2015

Lịch thi kết thúc môn thực hành sinh học và di truyền, danh sách sinh viên thi ngày 26, 27, 29, 30-03-2015

Lịch thi kết thúc môn lịch sử Viêt Nam cận hiện đại thi ngày 08-04-2015

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tư tưởng HCM thi ngày 24-05-2015

Lịch thi, danh sách sinh viên HL-TL, danh sách cấm thi và bản điểm giữa kỳ môn Tư Tưởng HCM thi ngày 24-05-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị hệ trung cấp thi ngày 17-05-2015

Lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị hệ Đại học, Cao Đẳng, Liên thông ngày 23, 30-05-2015

Thay đổi địa điểm thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị hệ trung cấp thi ngày 17-05-2015

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin thi ngày 19-04-2015

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 19-04-2015

Lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị ngày 10, 17-05-2015

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn