Thống kê

Hôm nay: 3279

Hôm qua: 9728
Đang xem : 99
Đang xem toàn hệ thống: 456

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Thông báo hoãn thi

Lịch thi và danh sách sinh viên môn ký sinh trùng 3, hóa sinh 3 thi ngày 04-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên khoa Nhật Bản Học thi ngày 01, 02, 03, 06, 07, 08-07-2015

  Môn tiếng Nhật 4 đọc-nói-nghe- viết, địa lý Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản, Tiếng Nhật 6 đọc-nói-nghe-viết, dịch nhập môn, văn hóa Nhật Bản, tin học ứng dụng, tiếng Nhật thương mại, văn hóa Nhật Bản 2.

Lịch thi và danh sách sinh viên môn tổng quan du lịch thi ngày 05-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn marketing căn bản thi ngày 16-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn vật lý A2, B2 thi ngày 14, 17-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn thực hành hóa dược- dược lý l thi ngày 06-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn thống kê du lịch thi ngày 06-07-06-2015

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Lịch thi kết thúc môn khởi tạo doanh nghiệp, luật sở hữu trí tuệ thi ngày 22, 25-07-06-2015

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn toán A2, A3; kỹ năng giao tiếp; xác suất thống kê thi ngày 07, 08, 09-07-2015

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn giao tiếp cộng đồng thi ngày 18, 24-07-2015

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn vật lý A2, B2 thi ngày 14, 17-07-2015

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn giáo dục pháp luật thi ngày 03-07-2015

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn vật lý A1 thi ngày 03-07-2015

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn tin học đại cương thi ngày 30-06-2015

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn giáo dục pháp luật, toán A2, kỹ năng giao tiếp, xác suất thống kê, toán A3, vật lý thi ngày 03, 07, 08, 09-07-2015

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Thông báo hoãn thi

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCS VN thi ngày 05-07-2014

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin thi ngày 30-06-2015

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCS VN thi ngày 05-07-2014

Lịch thi môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 22,30-06, 03-07-2014

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị hệ đại học, cao đẳng, liên thông, VHVL thi ngày 30-05-2015

Lịch thi, danh sách sinh viên HL-TL và bản điểm giữa kỳ môn Giáo dục chính trị thi ngày 01-06-2015

Lịch thi, danh sách sinh viên HL-TL và bản điểm giữa kỳ môn Tư Tưởng HCM thi ngày 01-06-2015

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn