Thống kê

Hôm nay: 280

Hôm qua: 4943
Đang xem : 73
Đang xem toàn hệ thống: 162

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Thông báo kế hoạch học tập đại học liên thông năm 2016 đợt1

Thông báo nghỉ môn Những NLCB của CN Mác-Lênin các ngày 04,05,07,09-03-2016

Thông báo kể từ ngày 29-02-2016 khoa đại cương chuyển lên Lầu 2, số 3 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

Lịch thi và danh sách thi môn anh văn chuyên ngành; kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng thi ngày 28-02-2016

Lịch thi và danh sách thi môn ký sinh trùng 2; truyền máu; giải phẫu bệnh 2; vi sinh 4 thi ngày 28-02 & 06,13,20-03-2016

Lịch thi và danh sách thi môn hóa sinh 2,3,4; tổ chức y tế; ký sinh trùng 4; truyền máu thi ngày 27,28-02 & 05,06,11,12-03-2016

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HKII NĂM 2015-2016

Lịch thi và danh sách sinh viên cấu tạo kiến trúc 1 thi ngày 14-01-2016

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Danh sách HL-TL môn tốt nghiệp chính trị thi ngày 03-08-2016

Danh sách HL-TL môn toán C2 thi ngày 19-07-2016

Danh sách HL-TL môn toán A2 thi ngày 09-07-2016

Lịch thi môn tốt nghiệp chính trị thi ngày 03-08-2016

Lịch thi môn toán C2, giao tiếp cộng đồng thi ngày 19-07-2016

Lịch thi môn toán A2 thi ngày 09-07-2016

Danh sách môn những nguyên cơ bản của CN Mác-Lênin P1, P2 thi ngày 24-07-2016

Danh sách môn hóa học thi ngày 23-07-2016

Còn tiếp >>

Thời Khóa Biểu Các Khoa

Thời khóa biểu đại cương HK I hệ liên thông từ TCCN lên đại học khóa 2016 đợt1

Thời khóa biểu đại cương hệ đại học, cao đẳng khóa 2015 khoa quản trị kinh doanh điều chỉnh cập nhật ngày 27-02-2016

Thời Khóa Biểu Các Ngành Học Tiếng Anh Tăng Cường Năm 2015-2016 cập ngày 19-02-2016

Thời khóa biểu Khoa Tiếng Nước Ngoài Ngành Nhật Bản Học, Trung Quốc Học, Hàn Quốc Học HKII năm 2015-2016 cập nhật ngày 18-02-2016

Thời khóa biểu Khoa Khoa Học Xã Hội Ngành Quản Lý Đô Thị HKII năm 2015-2016 cập nhật ngày 18-02-2016

Thời khóa biểu Khoa Công Nghệ Sinh Học-Môi Trường HKII năm 2015-2016 cập nhật ngày 18-02-2016

Thời khóa biểu Khoa Du Lịch HKII năm 2015-2016 cập nhật ngày 19-02-2016

Thời khóa biểu Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp HKII năm 2015-2016 cập nhật ngày 18-02-2016

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Câu hỏi ôn môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Lịch ôn và thi môn tốt nghiệp lý luận chính trị, ôn ngày 22-04-2016 thi ngày 27-04-2016

Danh sách HL-TL môn tốt nghiệp chính trị thi ngày 27-04-2016

Danh sách môn đường lối CM của ĐCS Việt Nam, tư tưởng HCM thi ngày 23,24-04-2016

Danh sách sinh viên HL-TL môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin thi ngày 05-04-2016

Danh sách sinh viên môn giao tiếp cộng đồng, toán C2, pháp luật đại cương, nguyên lý cơ bản của CN Mac-lênin thi ngày 27,29-03 & 17,06-04-2016

Thông báo nghỉ môn Những NLCB của CN Mác-Lênin các ngày 04,05,07,09-03-2016

Thông báo kể từ ngày 29-02-2016 khoa đại cương chuyển lên Lầu 2, số 3 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

Danh sách sinh viên môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin thi ngày 24-02-2016

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết