Thống kê

Hôm nay: 1098

Hôm qua: 3478
Đang xem : 125
Đang xem toàn hệ thống: 479

Trang liên kết

aa2996
Nội dung

  Lịch thi và danh sách thi lại môn Nguyên lý, Tư tưởng, Đường lối, Giaó dục CT ngày 28-30/10 và 1/11/2013

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng:

Lịch thi và danh sách thi lại môn Nguyên lý, Tư tưởng, Đường lối, Giaó dục CT ngày 28-30/10 và 1/11/2013

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC

 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

- Những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin

- Giáo dục Chính trị (TCCN)

 

Sinh viên download lịch thi bên dưới để theo dõi.

 

* Các danh sách ca thi dành cho sinh viên đăng ký thi lại sẽ được upload bổ sung liên tục cho những bạn đăng ký trễ tại đây ! (Ngày 23/10/2013 sẽ upload danh sách)

 

[Download lịch thi]

[Download danh sách thi lại Nguyên Lý Căn bản của CN Mác Lê Nin]

[Download danh sách thi lại Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam]

[Download danh sách thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh]

 TRƯỜNG HỢP DANH SÁCH SAI HỌ VÀ TÊN HOẶC MSSV. SINH VIÊN VUI LÒNG LIÊN HỆ 08.6680.1139 ĐỂ CHỈNH SỬA

 

Số lần xem trang : :3371
Nhập ngày : 22-10-2013
Điều chỉnh lần cuối :28-10-2013


In trang này

Lên đầu trang

Góp ý

  Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Đường Lối CM Của ĐCS Việt Nam thi ngày 22-03-2015 (19-03-2015)

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tư tưởng HCM thi ngày 15-03-2015 (11-03-2015)

Lịch thi và điểm giữa kỳ môn Tư Tưởng HCM thi ngày 29-03-2015 (09-02-2015)

Lịch thi và điểm giữa kỳ môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin thi ngày 19-04-2015 (09-02-2015)

Lịch thi môn và dành cho sinh viên đăng ký TH-HL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 19-04-2015 (09-02-2015)

Lịch thi và điểm giữa kỳ môn Đường Lối thi ngày 16-3, 22-3, 29-03, 05-04, 22-04-2015 (09-02-2015)

Danh sách điểm giữa kỳ của sinh viên học lại môn tư tưởng HCM (27-01-2015)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho sinh viên đăng ký HL-TL môn tư tưởng HCM thi ngày 09, 10, 15-03-2015 (26-01-2015)

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 18-01-2015 (12-01-2015)

Thay đổi lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị ngày 11, 18-01-2015 (10-01-2015)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin thi ngày 26-12-2014 (22-12-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối Cách Mạng Của ĐCS Việt Nam thi ngày 25-12-2014 (22-12-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 23-12-2014 (22-12-2014)

Lịch thi môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin, Tư Tưởng HCM, Đường Lối CM Của ĐCSVN thi ngày 23, 25, 26-12-2014 (12-12-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 13-12-2014 (06-12-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Giáo Dục Chính Trị thi ngày 27-11-2014 (26-11-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối Cách Mạng Của ĐCS Việt Nam thi ngày 28-11-2014 (26-11-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin thi ngày 26-11-2014 (22-11-2014)

Lịch thi môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin, Tư Tưởng HCM, Đường Lối CM Của ĐCSVN, Giáo Dục Chính Trị thi ngày 26, 27, 28-11-2014 (17-11-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 23-10-2014 (23-10-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối Cách Mạng Của ĐCS Việt Nam, Giáo Dục Chính Trị thi ngày 22-10-2014 (18-10-2014)

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn Những Nguyên Lý Của Chủ Nghĩa Mac-Lênin thi ngày 21-10-2014 (18-10-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tốt nghiệp lý luận chính trị thi ngày 19 và 20-10-2014 (16-10-2014)

Thay đổi lịch thi môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 12, 19, 20-10-2014 cập nhật ngày 11-10-2014 (11-10-2014)

Lịch thi môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin, Tư Tưởng HCM, Đường Lối CM Của ĐCSVN, Giáo Dục Chính Trị thi ngày 21, 22, 23-10-2014 (04-10-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tư Tưởng HCM thi ngày 25-09-2014 (20-09-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam thi ngày 18-09-2014 (15-09-2014)

Danh sách thi môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 11-09-2014 (06-09-2014)

Danh sách thi môn Tốt Nghiệp Chính Trị thi ngày 06-09-2014 (03-09-2014)

Thay đổi lịch thi môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 11-09-2014 cập nhật ngày 23-08-2014 (23-08-2014)

Lịch thi dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin, Tư Tưởng HCM, Đường Lối CM Của ĐCSVN thi ngày 11, 18, 25-09-2014 (19-08-2014)

Danh sách cấm thi môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin thi ngày 03, 04, 10, 12-09-2014 (19-08-2014)

Lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị ngày 24-08 & 06-09-2014 (18-08-2014)

Lịch thi kết thúc môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 03, 04 ,10 ,14-09-2014 (14-08-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 16-08-2014 cập nhật 13-04-2014 (13-08-2014)

Danh sách cấm thi môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin thi ngày 24-08-2014 (07-08-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 24-08-2014 (07-08-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 16-08-2014 (07-08-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin, Giáo Dục Chính Trị thi ngày 24-08-2014 (05-08-2014)

Lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 16-08-2014 (05-08-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL thi môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 21, 22 , 23-07-2014 (17-07-2014)

Lịch thi môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 21, 22 , 23-07-2014 (27-06-2014)

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 06-07-2014 cập nhật ngày 27-06-2014 (27-06-2014)

Danh sách cấm thi môn Đường lối của ĐCSVN thi ngày 08, 11-07-2014 (26-06-2014)

Lịch thi kết thúc môn Đường lối CM của ĐCSVN khóa 2013 thi ngày 08, 11-07-2014 (24-06-2014)

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 6-07-2014 (24-06-2014)

Danh sách cấm thi môn Đường lối CM của ĐCSVN thi ngày 23, 24-06-2014 (17-06-2014)

Lịch thi kết thúc môn Đường lối CM của ĐCSVN thi ngày 23, 24-06-2014 (17-06-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 19-06-2014 (13-06-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mác- Lênin thi ngày 18-06-2014 (13-06-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 19-06-2014 (13-06-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối CM của Đảng CSVN thi ngày 17-06-2014 (13-06-2014)

Lịch thi môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin, Giáo Dục Chính Trị thi ngày 17, 18, 19-06-2014 (10-06-2014)

Lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị ngày 28-06 & 06-07-2014 cập nhật ngày 06-06-1014 (06-06-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 20, 21, 22-05-2014 (28-04-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 16-05-2014 (28-04-2014)

Danh sách thi lại và cấm thi môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 23, 24, 25-04-2014 (18-04-2014)

Thay đổi Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 23, 24, 25-04-2014 (18-04-2014)

Bổ sung danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 17-04-2014 (14-04-2014)

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 17-04-2014 (08-04-2014)

Thông báo thay đổi phòng thi ca thi 9h30-10h30, môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 17-04-2014 (07-04-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 23, 24, 25-04-2014 (07-04-2014)

Lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị ngày 13&17-04-2014 (03-04-2014)

Bổ sung danh sách Sinh Viên HL-TL môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác Lênin thi ngày 17-03-2014 (13-03-2014)

Danh sách cấm thi môn Tư Tương HCM thi ngày 19-03-2014 (13-03-2014)

Lịch thi kết thúc môn Tư Tương Hồ Chí Minh thi ngày 19-03-2014 (13-03-2014)

Danh sách dành cho Sinh Viên HL-TL môn Đường Lối CM của ĐCSVN thi ngày 14-03-2014 (11-03-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác Lênin thi ngày 17-03-2014 cập nhật ngày 11-03-2014 (11-03-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam thi ngày 14-03-2014 cập nhật ngày 11-03-2014 (11-03-2014)

Bổ sung danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 12-03-2014 (07-03-2014)

Thông báo thay đổi lịch thi môn Tư Tương Hồ Chí Minh thi ngày 12-03-2014 (07-03-2014)

Lịch thi kết thúc môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 12-03-2014 và danh sách cầm thi (04-03-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 03-03-2014 (28-02-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 03-03-2014 (27-02-2014)

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 02-03-2014 (25-02-2014)

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 25-02-2014 (22-02-2014)

Thông báo thay đổi địa điểm ôn thi môn Tốt Nghiệp Chính Trị ngày 18-02-2014 (17-02-2014)

Danh sách cấm thi môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 19-02-2014 (17-01-2014)

Lịch thi kết thúc môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 19-02-2014 (16-01-2014)

Lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị ( ôn ngày 08&23-02-2014 và thi ngày 25-02 & 02-03-2014) đã chỉnh sửa lại lịch thi (15-01-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 13-01-2014 (09-01-2014)

Danh sách dành cho Sinh Viên HL-TL môn Đường Lối CM của ĐCSVN thi ngày 10-01-2014 (06-01-2014)

Thông báo đổi địa diểm thi môn Đường Lối CM của ĐCSVN thi ngày 10-01-2014 (06-01-2014)

Thông báo đổi địa điểm thi môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 13-01-2014 (04-01-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối CM của ĐCSVN thi ngày 10-01-2014 (04-01-2014)

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Những NLCB của CN Mác-Lê Nin thi ngày 08-01-2014 (04-01-2014)

Lịch thi kết thúc môn và danh cho Sinh Viên HL-TL môn Những NLCB của CN Mác-Lê Nin thi ngày 08-01-2014 (03-01-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 03-01-2014 (30-12-2013)

Lịch thi dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 03-01-2014 (30-12-2013)

Lịch thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị hệ Đại Học,Cao Đẳng, Liên Thông, Tại Chức, Liên Thông thi ngày 08-12-2013 (06-12-2013)

Danh sách thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị hệ Đại Học, Cao Đẳng, Liên Thông, Tại Chức, Liên Thông thi ngày 08-12-2013 (06-12-2013)

Lịch ôn và thi tốt nghiệp Chính Trị tháng 12 năm 2013 (26-11-2013)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối Của ĐCS Việt Nam, Những Nguyên Lý Cơ Bản Cuả CN Mác-Lênin, Tư Tưởng HCM thi ngày 25-11, 27-11, 29-11-2013 (22-11-2013)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối Cách Mạng Của ĐCS Việt Nam thi ngày 25-11-2013 (22-11-2013)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 27-11-2013 (22-11-2013)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-LêNin thi ngày 29-11-2013 (22-11-2013)

Lịch thi kết thúc môn Những NLCB của CN Mác-Lê Nin thi ngày 04-12-2013 (15-11-2013)

Lịch ôn thi (20/10/2013) và lịch thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị 25 & 30/10/2013 (Hệ ĐH - CĐ - TCCN). (16-10-2013)

Thời khóa biểu các môn chính trị học kỳ I (2013 - 2014) các môn: Nguyên lý, Đường lối, Tư tưởng, GDCT (16-10-2013)

Điểm thi tốt nghiệp Lý luận chính trị (31-05-2013)

Điểm thi kết thúc môn học các môn Lý luận chính trị (31-05-2013)

Thông báo về việc thay đổi hình thức thi tốt nghiệp chính trị các hệ ĐH - CĐ - TCCN (24-07-2013)

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị (14-05-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại môn Những nguyên lý CB của CN Mác Lê Nin 14/10/2013 (10-10-2013)

Lịch ôn thi (15/9/2013), danh sách thi lại và lịch thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị (22/9/2013) hệ ĐH - CĐ . (13-09-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại môn Nguyên lý, Tư tưởng, Đường lối tháng 9/2013 (31-08-2013)

Lịch ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị Khoa liên thông 8/9/2013. (05-09-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại môn Nguyên lý, Tư tưởng, Đường lối, Giáo dục chính trị ngày 21-23-26-28-30/8/2013(15-08-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại Tốt nghiệp chính trị hệ ĐH - CĐ - TCCN ngày 29/7 & 31/7 & 2/8/2013(23-07-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại kết thúc môn học và danh sách thi lại Đường lối, Nguyên lý, Tư tưởng, ngày22 & 24 & 26 & 29/7/2013(15-07-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại kết thúc môn học Nguyên lý, Tư tưởng, Đường lối ngày 26 & 28/6 & 1/7//2013(18-06-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại kết thúc môn học Nguyên lý, Tư tưởng, Giáo dục CT ngày 19/6//2013(13-06-2013)

Thông báo thay đổi Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 23, 24, 25-04-2014

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin, Giáo Dục Chính Trị thi ngày 17, 18, 19-06-2014 Trang kế tiếp ... Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn