Thống kê

Hôm nay: 3947

Hôm qua: 5370
Đang xem : 41
Đang xem toàn hệ thống: 355

Trang liên kết

aa2996
Nội dung

  Lịch thi và danh sách thi lại môn Nguyên lý, Tư tưởng, Đường lối, Giaó dục CT ngày 28-30/10 và 1/11/2013

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng:

Lịch thi và danh sách thi lại môn Nguyên lý, Tư tưởng, Đường lối, Giaó dục CT ngày 28-30/10 và 1/11/2013

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC

 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

- Những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin

- Giáo dục Chính trị (TCCN)

 

Sinh viên download lịch thi bên dưới để theo dõi.

 

* Các danh sách ca thi dành cho sinh viên đăng ký thi lại sẽ được upload bổ sung liên tục cho những bạn đăng ký trễ tại đây ! (Ngày 23/10/2013 sẽ upload danh sách)

 

[Download lịch thi]

[Download danh sách thi lại Nguyên Lý Căn bản của CN Mác Lê Nin]

[Download danh sách thi lại Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam]

[Download danh sách thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh]

 TRƯỜNG HỢP DANH SÁCH SAI HỌ VÀ TÊN HOẶC MSSV. SINH VIÊN VUI LÒNG LIÊN HỆ 08.6680.1139 ĐỂ CHỈNH SỬA

 

Số lần xem trang : :2995
Nhập ngày : 22-10-2013
Điều chỉnh lần cuối :28-10-2013


In trang này

Lên đầu trang

Góp ý

  Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo