Thống kê

Hôm nay: 1416

Hôm qua: 2451
Đang xem : 93
Đang xem toàn hệ thống: 500

Trang liên kết

Nội dung

  Lịch thi và danh sách thi lại môn Nguyên lý, Tư tưởng, Đường lối, Giaó dục CT ngày 28-30/10 và 1/11/2013

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng:

Lịch thi và danh sách thi lại môn Nguyên lý, Tư tưởng, Đường lối, Giaó dục CT ngày 28-30/10 và 1/11/2013

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC

 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

- Những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin

- Giáo dục Chính trị (TCCN)

 

Sinh viên download lịch thi bên dưới để theo dõi.

 

* Các danh sách ca thi dành cho sinh viên đăng ký thi lại sẽ được upload bổ sung liên tục cho những bạn đăng ký trễ tại đây ! (Ngày 23/10/2013 sẽ upload danh sách)

 

[Download lịch thi]

[Download danh sách thi lại Nguyên Lý Căn bản của CN Mác Lê Nin]

[Download danh sách thi lại Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam]

[Download danh sách thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh]

 TRƯỜNG HỢP DANH SÁCH SAI HỌ VÀ TÊN HOẶC MSSV. SINH VIÊN VUI LÒNG LIÊN HỆ 08.6680.1139 ĐỂ CHỈNH SỬA

 

Số lần xem trang : :2581
Nhập ngày : 22-10-2013
Điều chỉnh lần cuối :28-10-2013


In trang này

Lên đầu trang

Góp ý

  Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Danh sách thi lại và cấm thi môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 23, 24, 25-04-2014 (18-04-2014)

Thay đổi Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 23, 24, 25-04-2014 (18-04-2014)

Bổ sung danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 17-04-2014 (14-04-2014)

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 17-04-2014 (08-04-2014)

Thông báo thay đổi phòng thi ca thi 9h30-10h30, môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 17-04-2014 (07-04-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 23, 24, 25-04-2014 (07-04-2014)

Lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị ngày 13&17-04-2014 (03-04-2014)

Bổ sung danh sách Sinh Viên HL-TL môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác Lênin thi ngày 17-03-2014 (13-03-2014)

Danh sách cấm thi môn Tư Tương HCM thi ngày 19-03-2014 (13-03-2014)

Lịch thi kết thúc môn Tư Tương Hồ Chí Minh thi ngày 19-03-2014 (13-03-2014)

Danh sách dành cho Sinh Viên HL-TL môn Đường Lối CM của ĐCSVN thi ngày 14-03-2014 (11-03-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác Lênin thi ngày 17-03-2014 cập nhật ngày 11-03-2014 (11-03-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam thi ngày 14-03-2014 cập nhật ngày 11-03-2014 (11-03-2014)

Bổ sung danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 12-03-2014 (07-03-2014)

Thông báo thay đổi lịch thi môn Tư Tương Hồ Chí Minh thi ngày 12-03-2014 (07-03-2014)

Lịch thi kết thúc môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 12-03-2014 và danh sách cầm thi (04-03-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 03-03-2014 (28-02-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 03-03-2014 (27-02-2014)

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 02-03-2014 (25-02-2014)

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị thi ngày 25-02-2014 (22-02-2014)

Thông báo thay đổi địa điểm ôn thi môn Tốt Nghiệp Chính Trị ngày 18-02-2014 (17-02-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 19-02-2014 (13-02-2014)

Danh sách cấm thi môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 19-02-2014 (17-01-2014)

Lịch thi kết thúc môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 19-02-2014 (16-01-2014)

Lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị ( ôn ngày 08&23-02-2014 và thi ngày 25-02 & 02-03-2014) đã chỉnh sửa lại lịch thi (15-01-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 13-01-2014 (09-01-2014)

Danh sách dành cho Sinh Viên HL-TL môn Đường Lối CM của ĐCSVN thi ngày 10-01-2014 (06-01-2014)

Thông báo đổi địa diểm thi môn Đường Lối CM của ĐCSVN thi ngày 10-01-2014 (06-01-2014)

Thông báo đổi địa điểm thi môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 13-01-2014 (04-01-2014)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối CM của ĐCSVN thi ngày 10-01-2014 (04-01-2014)

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Những NLCB của CN Mác-Lê Nin thi ngày 08-01-2014 (04-01-2014)

Lịch thi kết thúc môn và danh cho Sinh Viên HL-TL môn Những NLCB của CN Mác-Lê Nin thi ngày 08-01-2014 (03-01-2014)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 03-01-2014 (30-12-2013)

Lịch thi dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 03-01-2014 (30-12-2013)

Lịch thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị hệ Đại Học,Cao Đẳng, Liên Thông, Tại Chức, Liên Thông thi ngày 08-12-2013 (06-12-2013)

Danh sách thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị hệ Đại Học, Cao Đẳng, Liên Thông, Tại Chức, Liên Thông thi ngày 08-12-2013 (06-12-2013)

Lịch ôn và thi tốt nghiệp Chính Trị tháng 12 năm 2013 (26-11-2013)

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối Của ĐCS Việt Nam, Những Nguyên Lý Cơ Bản Cuả CN Mác-Lênin, Tư Tưởng HCM thi ngày 25-11, 27-11, 29-11-2013 (22-11-2013)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường Lối Cách Mạng Của ĐCS Việt Nam thi ngày 25-11-2013 (22-11-2013)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 27-11-2013 (22-11-2013)

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-LêNin thi ngày 29-11-2013 (22-11-2013)

Lịch thi kết thúc môn Những NLCB của CN Mác-Lê Nin thi ngày 04-12-2013 (15-11-2013)

Danh sách bổ sung Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 01-11-2013 (30-10-2013)

Lịch ôn thi (20/10/2013) và lịch thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị 25 & 30/10/2013 (Hệ ĐH - CĐ - TCCN). (16-10-2013)

Thời khóa biểu các môn chính trị học kỳ I (2013 - 2014) các môn: Nguyên lý, Đường lối, Tư tưởng, GDCT (16-10-2013)

Điểm thi kết thúc môn học các môn Lý luận chính trị (31-05-2013)

Điểm thi tốt nghiệp Lý luận chính trị (31-05-2013)

Thông báo về việc thay đổi hình thức thi tốt nghiệp chính trị các hệ ĐH - CĐ - TCCN (24-07-2013)

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị (14-05-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại môn Những nguyên lý CB của CN Mác Lê Nin 14/10/2013 (10-10-2013)

Lịch ôn thi (15/9/2013), danh sách thi lại và lịch thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị (22/9/2013) hệ ĐH - CĐ . (13-09-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại môn Nguyên lý, Tư tưởng, Đường lối tháng 9/2013 (31-08-2013)

Lịch ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị Khoa liên thông 8/9/2013. (05-09-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại môn Nguyên lý, Tư tưởng, Đường lối, Giáo dục chính trị ngày 21-23-26-28-30/8/2013(15-08-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại Tốt nghiệp chính trị hệ ĐH - CĐ - TCCN ngày 9/8/2013 (07-08-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại Tốt nghiệp chính trị hệ ĐH - CĐ - TCCN ngày 29/7 & 31/7 & 2/8/2013(23-07-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại kết thúc môn học và danh sách thi lại Đường lối, Nguyên lý, Tư tưởng, ngày22 & 24 & 26 & 29/7/2013(15-07-2013)

Lịch ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị Hệ Đại học - Cao đẳng & Trung cấp Chuyên nghiệp ngày 6/7/2013.(02-07-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại kết thúc môn học Nguyên lý, Tư tưởng, Đường lối ngày 26 & 28/6 & 1/7//2013(18-06-2013)

Lịch thi và danh sách thi lại kết thúc môn học Nguyên lý, Tư tưởng, Giáo dục CT ngày 19/6//2013(13-06-2013)

Thông báo thay đổi Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCSVN, Tư Tưởng HCM, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 23, 24, 25-04-2014 Trang kế tiếp ... Trang: 1 2 3 4 5 6

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn