Thống kê

Hôm nay: 899

Hôm qua: 9109
Đang xem : 175
Đang xem toàn hệ thống: 488

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Lịch thi môn anh văn chuyên ngành 2, lịch sử thời trang Việt Nam và thế giới thi ngày 07-12-2015

Lịch thi môn lý thuyết kiểm nghiệm thi ngày 07-12-2015

Lịch thi HL-TL theo yêu cầu môn xác suất thống kê, toán C1 thi ngày 03, 09-12-2015

Lịch thi HL-TL theo yêu cầu môn anh văn 1 thi ngày 01, 08-12-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn bệnh học ngoại khoa, bệnh học nội khoa thi ngày 05, 26-12-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn nguyên lý kế toán thi ngày 04-12-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn nguyên lý kế toán, quản trị ngân hàng thi ngày 02-12-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn vận động học, dược lý thi ngày 29-11 & 06-12-2015

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Lịch thi HL-TL theo yêu cầu môn lịch sử VN cận hiện đại thi ngày 15-12-2015

Thông báo ngày 5/12/2015 và 12/12/2015 tất cả sinh viên học môn luật kinh tế tại cơ sở Ngô Quyền sẽ nghỉ học. Các bạn sẽ học bù vào những tuần tiếp theo

Lịch thi theo yêu cầu môn tư tưởng HCM, NLCB của CM Mác-Lênin, toán C1, xác suất thống kê, pháp luật đại cương, giáo dục pháp luật thi ngày 02, 03, 07, 26, 29-12-2015

Lịch thi theo yêu cầu môn tư tưởng HCM, NLCB của CM Mác-Lênin, toán C1, xác suất thống kê, pháp luật đại cương, giáo dục pháp luật thi ngày 02, 03, 07, 26, 29-12-2015

Danh sách thi theo yêu cầu môn pháp luật đại cương, giáo dục pháp luật, toán C1, xác suất thống kê thi ngày 29-11 & 02,03,07,09-12-2015

Lịch thi kết thúc môn toán A3 thi ngày 14-12-2015

Danh sách sinh viên HL-TL môn vật lý đại cương A1, A2 thi ngày 27-11-2015

Lịch thi theo yêu cầu môn lý B1, đường lối CM của ĐCSVN, toán A1, toán A2, xác suất thống kê, pháp luật đại cương thi ngày 25, 26, 28-11 & 02-12-2015

Còn tiếp >>

Thời Khóa Biểu: Đại Cương-Liên Thông-Giáo Dục Thể Chất

THỜI KHÓA BIỂU HK 1 CỦA KHÓA 2015 CÁC NGÀNH HỌC TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG CỦA KHÓA 2015 ( CÁC NGÀNH KHOA DU LỊCH , KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ) VÀ DANH SÁCH

Thời khóa biểu học phòng máy tính HKI hệ đại học-cao đẳng-trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015

Thời khóa biểu đại cương HKI hệ trung cấp khóa 2015 đợt 2

Thời khóa biểu đại cương HKI hệ đại học khóa 2015

Thời khóa biểu đại cương HKI hệ cao đẳng khóa 2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI CƯƠNG CHÍNH THỨC HỆ ĐH-CĐ KHÓA 2014 HK 1 NĂM HỌC 2015-2016

Thời khóa biểu môn lịch sử Việt Nam cận hiện đại học HKII năm 2014-2015

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Câu hỏi ôn môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Lịch ôn thi tốt nghiệp lý luận chính trị thi ngày 19,20-12-2015

Lịch thi tốt nghiệp lý luận chính trị thi ngày 26-12-2015 cập nhật ngày 30-11-2015

Danh sách thi theo yêu cầu môn NLCB của CM Mác-Lênin, tư tưởng HCM thi ngày 03, 26-12-2015

Lịch thi HL-TL môn đường lối CM của ĐCSVN, những NLCB của CN Mac-Lênin thi ngày 14, 15-12-2015

Thông báo thay đổi lịch học lại và thi lại theo yêu cầu môn đường lối CM của ĐCSVN ca thi 9h30 – 10h30 sẽ chuyển lên thi lúc 7h30 – 8h30 tại Phòng máy 3 thi ngày 28-11-2015

Lịch thi theo yêu cầu môn lý B1, đường lối CM của ĐCSVN, toán A1, toán A2, xác suất thống kê, pháp luật đại cương thi ngày 25, 26, 28-11 & 02-12-2015

Thông báo các lớp học môn những NLCB của CN Mác- lênin chiều thứ 7 ( 21/11/2015) sẽ nghỉ 1 buổi tại cơ sở Ngô Quyền . Tuần sau lịch học bình thường

Lịch thi và danh sách sinh viên môn đường lối CM của ĐCS Việt Nam, tư tưởng HCM thi ngày 22-11-2015

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn