Thống kê

Hôm nay: 1172

Hôm qua: 4965
Đang xem : 170
Đang xem toàn hệ thống: 954

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Danh sách và lịch thi môn cấp cứu ban đầu thi ngày 03-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn tin học đại cương thi ngày 24, 25, 28-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn nghệ thuật chế biến các món ăn Châu Á thi ngày 01-08-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn tiếng anh chuyên ngành khoa phục hồi chức năng thi ngày 26-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên khoa quản trị kinh doanh thi ngày 24, 27-07-2015

 Môn lý thuyết tổng hợp, kinh tế vĩ mô, anh văn chuyên ngành 2, quản trị dự án, lý thuyết tổng hợp, thực hành nghề nghiệp, quản trị học, kế toán thương mại dịch vụ, kế toán ngân hàng.

Lịch thi và danh sách sinh viên môn tin học và hệ thống thông tin địa lý GIS, ứng dụng GIS quản lý đô thị, kiến trúc cảnh quan thi ngày 24-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn ứng dụng tin học trong quản lý xây dựng thi ngày 23-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn TH vi sinh 4; TH ký sinh trùng 1, 2, 3 thi ngày 21, 22, 24-07-2015

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Lịch thi dành sinh viên đăng ký HL-TL môn tin học đại cương thi ngày 25-08-2015

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn tin học đại cương thi ngày 28-07-2015

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn tâm lý Y học-Đạo đức Y học thi ngày 26-07-2015

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn giao tiếp cộng đồng thi ngày 24-07-2015

Danh sách sinh viên thi môn vật lý A2, toán B, mỹ học đại cương thi ngày 21-07-2015

Lịch thi kết thúc môn và dành cho sinh viên đăng ký HL-TL vật lý A2, toán B, mỹ học đại cương thi ngày 21-07-2015

Lịch thi kết thúc môn tâm lý y học và đạo đức y học, xác suất thống kê thi ngày 20, 25, 26-07-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn Toán A3 thi ngày 16-07-2015

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Danh sách môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin thi ngày 14, 16-07-2015

Lịch thi kết thúc môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin thi ngày 14, 16-07-2015

Thông báo hoãn thi

Danh sách sinh viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCS VN thi ngày 05-07-2014

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin thi ngày 30-06-2015

Lịch thi kết thúc môn và dành cho Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Đường lối CM của ĐCS VN thi ngày 05-07-2014

Lịch thi môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác Lênin thi ngày 22,30-06, 03-07-2014

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị hệ đại học, cao đẳng, liên thông, VHVL thi ngày 30-05-2015

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn