Thống kê

Hôm nay: 1614

Hôm qua: 6736
Đang xem : 273
Đang xem toàn hệ thống: 1129

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Lịch thi và danh sách sinh viên khoa điều dưỡng thi ngày 05,08,10,12-10-2015

 Môn dược lý; chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm; điều dưỡng nhiễm; anh văn chuyên ngành 1, 2.

LỊCH HỌC LÝ THUYẾT-THỰC HÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 HỆ ĐH-CĐ KHÓA 2015 ĐỢT 4 (nhập học ngày 03-10-2015)

Lịch thi và danh sách sinh viên môn lý thuyết điều dưỡng thi ngày 09-10-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn bệnh học truyền nhiễm, xã hội; chăm sóc phục hồi chức năng thi ngày 06, 10-10-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn hóa sinh 2, 3, 4; đông máu thi ngày 04, 11, 15, 18-10-2015

LỊCH HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QP-AN HỆ ĐH-CĐ KHÓA 2015 CÁC ĐỢT 1,2,3,4,5

Lịch thi và danh sách sinh viên môn kết cấu công trình thi ngày 06-10-2015

DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 CỦA HỆ ĐH-CĐ KHÓA 2015 CỦA CÁC ĐỢT 1 - 2 -3

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Thông báo thay đổi địa điểm thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh, những NLCB của CN Mác-Lê nin, đường lối CM của ĐCS Việt Nam ngày 17, 18-10-2015

Lịch thi HL-TL môn tin học đại cương, toán A1, luật kinh tế thi ngày 05, 08, 15-10-2015

Lịch thi HL-TL môn toán A3 thi ngày 05-10-2015

Bảng điểm sinh viên môn những NLCB của CN Mác-Lênin thi ngày 20-09-2015

Lịch thi HL-TL môn kinh tế thi ngày 08-10-2015

Lịch thi, câu hỏi ôn và danh sách bổ sung sinh viên môn lịch sử Việt Nam cận hiện đại thi ngày 30-09-2015

Bảng điểm sinh viên môn những NLCB của CN Mác-Lênin, Toán A2 thi ngày 13, 14-09-2015

Danh sách sinh viên HL-TL môn tin học đại cương thi ngày 22-09-2015

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Thông báo nghỉ học các môn Môn Tư tưởng HCM, Đường lối CM của ĐCSVN, Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lenin từ ngày 08/10/2015 -> 10/10/2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối CM của ĐCS Viêt Nam thi ngày 05-10-2015

Lịch thi HL-TL môn tư tưởng Hồ Chí Minh thi ngày 11-10-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn tốt nghiệp lý luận chính trị thi ngày 03-10-2015

Lịch thi và danh sách sinh viên môn tốt nghiệp lý luận chính trị thi ngày 26, 27-09-2015

Danh sách HL-TL môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin ngày 13, 20-09-2015

Lịch thi môn tốt nghiệp lý luận chính trị ngày 26, 27-09-2015

Lịch ôn môn tốt nghiệp lý luận chính trị ngày 19, 20-09-2015

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn